หน้าหลัก

  f7     ยินดีต้อนรับเข้าสู่  Blog “krujumjaiboon” โดย ครูจุฑารัตน์ ใจบุญ สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน นักเรียน และผู้ที่สนใจ ซึ่งครูจุ๋มได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี1 รหัสวิชา ง 21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา          

Advertisements